Acasa Afaceri Subvenția de la stat pentru panourile fotovoltaice obligă la obținerea unei autorizații de construire

Subvenția de la stat pentru panourile fotovoltaice obligă la obținerea unei autorizații de construire

de Prahova Biz

O minune nu ține foarte mult timp motiv pentru care Ministerul Dezvoltării a considerat că cei ce vor să primească o subvenție pentru instalarea panourilor fotovoltaice la casă trebuie să obțină și o autorizație de construire pentru montarea lor pe case. Motivul principal pentru care s-a adoptat această regulă este că se intervine asupra construcției existente a casei.

Pe forumul EnergiaTa, o comunitate dedicată pro-sumatorilor în urma unei întrebări adresate de către o persoană doritoare să se integreze în programul de subvenționare a panourilor voltaice, a primit ca răspuns din partea Ministerului Dezvoltării că este necesară o autorizație de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991 cu privire la executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare (denumită, în continuare legea nr. 50/1991) ce stabilește la art. 3 alin 1 următoarele:

a)      Lucrările de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția celor prevăzute la art. 11 ; (…)”.

 Lucrările de construire pentru care autorizația de construire se emite în baza unei documentații tehnice cu conținut simplificat în raport cu conținutul-cadru prevăzut în Anexa nr.1 aferentă Legii nr. 50/1991 sunt acele construcții provizorii precizate la art. 3 din aceeași lege, la alin. (1), literele d), g) și h) și anume:

“d) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de șpații verzi, parcuri, locuri de joacă și agrement, piețe și alte lucrări de amenajare a spatiilor publice;”

“g) organizarea de tabere sau corturi, căsuțe sau rulote;”

“h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu: Chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine și pergole situate pe căile și spațiile publice, anexe gospodărești, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;”

Practic orice lucrare efectuată la casă inclusiv amplasarea de panouri fotovoltaice va trebui să fie însoțită de o autorizație în conformitate cu documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum este prevăzut în Anexa nr. 1 la Lega nr. 50/1991. Avizul necesar desfășurării operațiunii este stabilit de către autoritatea emitentă a autorizației de construcție prin intermediul certificatului de urbanism.

Ca scurt istoric a ceea ce am prezentat mai sus, este obligatoriu să vă adresați autorităților administrației publice locale dacă doriți să obțineți un certificat de urbanism prin intermediul căreia se va stabili dacă îndepliniți cerințele necesare obținerii unei autorizații de construire. Cel mai rău element în acest caz este îngreunarea obținerii autorizației putând să dureze și până la șase luni, timp în care programul de subvenționare poate suferi modificări.

Cornel Brezuică, președintele AFM a declarat că autorizația de construire nu este necesară în cazul montării panourilor cu agent termic însă este necesară pentru montarea panourilor fotovoltaice. Potrivit legii, orice modificare a structurii casei, ținând cont că panourile fotovoltaice au circa 200 de kilograme ar putea cauza și ar putea degrada structura sau acoperișul pe care vor fi montate panourile. O lege cu dus și întors care vine totodată înspre binele cetățenilor dar care în același timp îi face să cheltuire bani și timp pentru obținerea unui aviz de construire. 

[via economica.net]

related posts