Acasa Afaceri CONPET S.A aprobă acordarea dividendelor pentru acționari

CONPET S.A aprobă acordarea dividendelor pentru acționari

de Prahova Biz

Compania CONPET S.A a aprobat acordarea de dividente acționarilor, fiind principalul operator al Sistemului Național de Transport al țițeiului conducte și pe calea ferată. Este o companie strategică și foarte importantă în industria energetică din România.

Totalul sumei de încadrare a acordării dividendelor este de 64.652.923 RON și provine din trei surse, o parte din profitul contabil anual 2018 de 59.2 milioane de lei, o parte din rezultatul raportat din rezervele de reevaluare 4.30 milioane de lei urmat de o parte din repartizarea sub formă de divident a altor rezerve de 1.10 milioane de lei. Totalul sumei provenit dividendului brut este de 7.46782718 lei/acțiune pentru care se va reține la sursă impozitul pe divident, conform cotelor prevăzute de legislația în vigoare de la data plății.

Cei îndreptățiți de primirea dividendelor vor urma să primească profitul repartizat în urma unei încheieri a exercițiului financiar 2018 cât și din repartizarea rezultatului reportat și altor rezerve, precum cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor, deținut de Depozitarul Central S.A. Plata dividendelor va putea fi efectuată până pe data de 27.06.2019 iar modalitatea de plată va trebui adusă dinainte de efectuarea plății, urmate de cheltuielile de plată a dividendelor ce vor fi suportate de acționari.

Data prevăzută pentru acționării nerezidenți reprezentați de Participanții ce optează pentru amânarea plății și care totodată doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate va fi la data de 17.10.2019. Totodată termenul pentru depunerea certificatelor de rezidență fiscală în original sau copie legalizată este până pe 27.09.2019.

Compania CONPET S.A este deținătoarea dreptului de infrastructură critică națională, conform Hotărârii de Guvern. 1198/2012 cu privire la desemnarea infrastructurilor critice naționale. CONPET S.A are  importanță strategică conform Legii Petrolului nr. 238/2004 și este definită ca fiind de importanță națională și strategică.

Alte informații cu privire la sistemul de acordare a dividendelor se pot afla la sediul CONPET S.A din Ploiești, aflat pe strada Anul 1848, nr. 1-3, Serviciul Financiar sau la numărul de telefon: 0244.401360, int. 2668.

related posts